...!!!???

منم و شمع و دل سوخته ....

یا رب نظری که....

دگر باره شب آشفته شد و ...باد گرفت....


آن جام بلورین که ....

زِ مِی خندان است....

اشکی است که.....خون دل در او پنهان است.......

گر مِــــــــی!نخوری طعنه مَزن مستــــآن را.....

بنـــــــــیاد مکن تو حیله و دستــــــــآن را......

تو غــــٌــــره بدان مشو که مِــــی،مینخوری......

صد لقمه خوری که مِـــی!غلامست آن را....... 

پروانه صفت چشم به تو دوخته بودم......

ناگه خبر دار شدم.....

سوختـــــــــــــــــــــــــه بودم.......

تکیه کن بر شانه ام......

ای شاخه ی نیلوفرینم تا.....

غم بی تکیه گاهی را....به چشمانت نبینم......

 

پرده بردار ز رُخ.....

چهره گُشا،غم بس است....

عاشق سوخته را....دیدن رویت نفس است.....

 

/ 34 نظر / 79 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهه

معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!! ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!

الهه

معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!! ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!

سمانه

دوست خوبم سلام...آپم...بعد از یه مدت نسبتا طولانی![گل]

الهه

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش ! همین بس که : نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است ،با تیغِ کُند.

شیما

______ (¯`v´¯) ______(¯`(█)´¯)__(¯`v´¯) _______(_.^._)__(¯`(█)´¯) _________(¯`v´¯)´(_.^._) ________(¯`(█)´¯)(¯`v´¯) _________(_.^._)(¯`(█)´¯) ____(¯`v´¯)_____ (_.^._)(¯`v´¯) ___ (¯`(█)´¯)_ (¯`v´¯)___(¯`(█)´¯) ____ (_.^._)_(¯`(█)´¯)___(_.^._) ____ (¯`v´¯)´ (_.^._) (¯`v´¯) ____(¯`(█)´¯)_█___(¯`(█)´¯) _____(_.^._)_█____(_.^._) ___________█ دوست گم بدو بیا آپـــــــــم اگه نیای ایتطوری میشم :‌ :( اگه بیای اینطوری: :) بیــــــــــــــا منتظرم....

Linda

برا خیانت هزار راه هست... امـــــــــــــــا... هیچکدوم به اندازه تظاهر به دوست داشتن... کثیف نیست.... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدو بیا آپمممممم اونم....چه آپی.... هه...منتظرتم....[گل]

سمانه

سلام،آپـــــــم خوشحال میشم سر بزنی