فریاد سکوت

تو نبودی آن روز که نگاهم غزل این دل تنها را خواند.و....

ندیدی اشکی را که پس از تو همیشه با من ماندو....

نشنیدی آه جگر سوزم را که از فراقت کشیدم و.....

ندیدی قلبم را که بی صدا شکست و....

تورا فریادکرد....

بهاربیست          www.bahar22.com

آبی ترین تصویرشعربی ربایم

برگرد،می میرد بدون تو صدایم

هرشب به یاد لحظه های غربت تو

لبریز باران می شود دست دعایم

گفتی که ازعشق و غزل،هرآنچه داری

یک روز می ریزی تمامش را به پایم

کی می رسی ای حنجرت لبریز آواز

کی شعرهای تازه برایم می خوانی؟

احساس بارانی!غریب خسته من!

کی می گذاری سربه روی شانه هایم؟

بهاربیست          www.bahar22.com

حرف های ما هنوزناتمام... / تانگاه می کنی

وقت رفتن است

بازهم همان حکایت همیشگی!

پیش از آن که با خبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

آی... /ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان! چقدر زود / دیر می شود.....

/ 0 نظر / 36 بازدید