# دلتنگ

دِلتَنگ....

دلم تنگ تنگ است؟..... دلم چون برگهای سرد پاییــــــــــــــــزی پر از درد است؟!..... صدای خش خش برگها به همراه.... طپیدنهای قلبــــم میشـــــــــود آعاز.... و.....من تنها ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 43 بازدید