# مرگ_قو

مرگ قو

تو دریای من بودی.....     ...آغوش بگشا...........          که می خواهد!این قوی تنها.......                                                بمیرد...............                                                          ادامه مطلب
/ 11 نظر / 225 بازدید