# پرنده

پرنده

پرنده گفت:((چه بویی،چه آفتابی،آه بهار آمده است ومن به جستجوی جفت خویش خواهم رفت.))   پرنده از لب ایوان                                    پرید،مثل پیامی پرید ورفت   پرنده کوچک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 36 بازدید