# چرا؟من

خــُנآحـــ ـــآفِــ ــظــ ـــے...!

شبیه برگ پاییزی...پس از تو...قسمت بـــــــآدَم... خــ‌ـ ـــدا حافــ‌ـــظ...؟!...! ولی هرگز نخواهی رفت از یادم.... خــ‌ـ ـــدا حافــ‌ـــظ...؟!...! و این...یعنی در اندوه تو میمیرم.... در ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 15 بازدید

دِلتَنگ....

دلم تنگ تنگ است؟..... دلم چون برگهای سرد پاییــــــــــــــــزی پر از درد است؟!..... صدای خش خش برگها به همراه.... طپیدنهای قلبــــم میشـــــــــود آعاز.... و.....من تنها ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 11 بازدید