آنچه آموخته ام...

آموخته ام؛آموخته ام چیزهای کم اهمیت را تشخیص دهم و سپس آنها

را نادیده بگیرم که....

باخت در یک نبرد کوچک را به قصد برد دریک جنگ بپذیرم؛که.....

زندگی را از طبیعت بیاموزم،مثل بید متواضع باشم،چون سرو راست

قامت،مثل صنوبرصبور،مثل بلوط بلند مقاوم،مثل رود روان،مثل خورشید

با سخاوت و مثل ابر با کرامت؛که..........

اگر مایلم پیام عشق را بشنوم،خود نیز بایستی آن را ارسال کنم؛که

ثروتمند کسی نیست که....

به کمترین ها نیاز دارد،بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز

دارد؛که.......

دونفر می توانند باهم به یک نقطه نگاه کنند ولی آن را متفاوت ببینند؛

که کافی نیست فقط دیگران راببخشیم،بلکه گاهی خود را نیز باید

ببخشیم؛

که همه می خواهند روی قله ی کوه زندگی کنند،اما تمام شادی ها

وقتی رخ می دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستند...

آموخته ام که فقط چند ثانیه طول می کشد تازخم های عمیقی در قلب

کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم،اما سالها طول می کشد تا آن

زخمها را التیام بخشیم...

/ 2 نظر / 51 بازدید
گروه طراحی بهترین سازنده

با سلام برای طراحی بنر و لوگو و هدر و ... به سایت زیر مراجعه کنید . bestmaker.ir با تشکر گروه طراحی بهترین سازنده

مصطفی پروین

سلام آجی من شما رو با نام اشک شمع لینک کردم شما هم اگه زحمتی نیست نام منو از کلبه ی تنهایی به مصطفی پروین تغییر دهید